Учители

РЪКОВОДСТВО НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

 • Директор – Донка Ненова Севданска
 • Помощник директор учебна дейност – Милена Гешева Тодорова
 • Главен учител начален етап – Зорница Манолова Колева
 • Главен учител прогимназиален етап – Детелина Костадинова Сланчева

 

УЧИТЕЛСКА КОЛЕГИЯ

 • Ангелина Борисова Гачева
 • Боряна Павлова Банчева
 • Ваня Колева Христова
 • Веска Стефанова Стоянова
 • Гергана Костадинова Димитрова
 • Георги Георгиев Пильонов
 • Даниела Иванова Драгиева
 • Евгения Тодорова Граматикова
 • Елена Кирилова Терзиева
 • Елена Христова Тотева
 • Елесавета Маринова Жулева
 • Емилия Цачева Колева
 • Живка Иванова Михова – Христова
 • Иван Ганчев Михов
 • Иванка Господинова Дойчева
 • Йовка Милева Пашова
 • Мария Георгиева Стоянова- Колева
 • Мария Александрова Монева
 • Мария Иванова Господинова
 • Мария Никаноровна Манчева
 • Мирослава Тонева Христова
 • Павлина Добрева Иванова
 • Пепа Иванова Димитрова
 • Пенка Христова Петрова
 • Петя Бончева Стефанова
 • Роза Георгиева Крушева
 • Росен Йорданов Генчев
 • Румяна Христова Михова
 • Татяна Георгиева Калайджиева
 • Татяна Стоянова Димитрова – Карастойкова
 • Христина Михайлова Кирчева