Литературна електронна карта

1.Екип ученици:
– Христо Князов 7а клас
– Станислава Павлова 7а клас
– Мартина Юрганджиева 7а клас
– Теодор Папазов 7а клас
– Тихомир Коев 7а клас
– Ани Димитрова 7а клас
– Полина Лалева 7а клас
– Йоан Иванов 7б клас
– Мариета Недялкова 7б клас
2.Екип учители:
– Елена Терзиева- български език и литература
– Иван Михов- история и цивилизация
– Мария Манчева- снимков материал
– Христина Кирчева- изобразително изкуство
– Мария Монева- информационни технологии